Địa chỉ duy nhất tại 65 Hồ Xuân Hương, phường 6, quận 3, Tp HCM